پرشر سوئیچ دانفوس

برای ثبت سفارش با شماره های سایت تماس گرفته و از موجودی کالا اطلاع حاصل نمایید

قیمت پرشر دانفوس

حدود قیمت
پرشر سوئیچ چیست ؟

پرشر سوئیچ 7.5 باری و 32 باری دانفوس با علائم اخنصاری kp1 و kp5 نشان داده میشود .