نمایندگی پنوماتیک lmc

جک پنوماتیک چیست ؟


صباصنعت عرضه کننده انواع جک پنوماتیک فستو (DNC طرح فستو) میباشد و قیمت جک پنوماتیک را میتوانید در محصولات زیر مشاهده کنید .  این سیلندرهای پنوماتیک  از یک طرف کورس حرکتی خود کار انجام می دهند. هوای فشرده از یک سمت سیلندر وارد شده و پیستون محرک را به حرکت در می آورد و با ورود هوا از سمت دیگر پیستون به سمت پایین حرکت می کند . این سیلندر به فرمان حرکت توسط باد وبه فرمان برگشت نیاز دارد . کاربرد این سیلندرها جهت فشردن ، پرس کردن قطعات، ساخت گیره های جک پنوماتیکی و نیز پرتاب کردن قطعات و غیره .

نمایندگی پنوماتیک lmc

جک پنوماتیکی

جک های پنوماتیکی مارک ها مختلف مانند جک پنوماتیک ایرکنترل ، جک پنوماتیک ال ام سی ،جک پنوماتیک پارس ،جک پنوماتیک بادران ، جک پنوماتیک فستو ، جک پنوماتیک بوش ، جک پنوماتیک فروارد ، جک پنوماتیک قلمی و ... موجود میباشد .

نمایندگی جکهای پنوماتیک lmc

صبا صنعت نمایندگی  lmc ،پخش جکهای ال ام سی ،نمایندگی جک ایرکنترل ، نمایندگی شیرهای مایندمن و ... .