فروش واحد مراقبت سه تیکه پنوماتیک

برای ثبت سفارش با شماره های سایت تماس گرفته و از موجودی کالا اطلاع حاصل نمایید

قیمت واحد مراقبت 3 تیکه LMC

حدود قیمت

واحد مراقبت پنوماتیک چیست؟

واحد مراقبت پنوماتیک از سه قطعه به هم کوبل شده تشکیل شده است که عبارتند از رگلاتور پنوماتیک ، فیلتر پنوماتیک و روغن زن پنوماتیک که ذر مجموع وظیفه روغن کاری سیستم ، تنظیم فشار کاری سیستم و رطوبت گیری سیستم را به عهده دارد .برای اطلاع از قیمت واحد مراقبت پنوماتیک مارک های واحد مراقبت پنوماتیک فستو LMC، واحد مراقبت پنوماتیک MINDMAN،واحدمراقبت دو تیکه ،واحد مراقبت سه تیکه پنوماتیک تماس بگیرید .