شیر برقی پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک چیست ؟ 

سیال مورد استفاده در سیتم پنوماتیک باد میباشد . برای انتقال باد از کمپرسور به جک پنوماتیک و کنترل جریان نیاز به یک فرمان دهنده داریم آن فرمان دهنده شیر پنوماتیک میباشد . انواع شیر های پنوماتیک عبارتند از : شیر برقی پنوماتیک 5/2،شیر برقی پنوماتیک دو بوبین،شیر برقی پنوماتیک کوزه ای،شیر برقی پنوماتیک بادی،شیر برقی بلوکی پنوماتیک،شیر برقی تایمر دار پنوماتیک،شیر دستی پنوماتیک و غیره 

شیر برقی پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک قیمت 

شیر های برقی پنوماتیک نسبت به کشور سازنده و عملکرد دارای قیمت های متفاوتی میباشند . برای تهیه مناسبترین قیمت شیر های برقی پنوماتیک با ما تماس بگیرید . برندهای پر مصرف شیر های برقی مانند شیر برقی پنوماتیک فستو ،شیر برقی پنوماتیک ایرتک،شیر برقی پنوماتیک پارس، شیر برقی پنوماتیک lmc،شیر برقی پنوماتیک شاکو ،شیر برقی پنوماتیک رکسروت،شیر برقی پنوماتیک بادران،شیر برقی پنوماتیک ایرکنترل ،شیر برقی پنوماتیک mindman را از ما بخواهید . 

شیر برقی پنوماتیک