شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک چیست ؟

شیر های پنوماتیک برای کنترل جریان باد در صنعت پنوماتیک مورد استفاده قرار پیگیرد . شیر پنوماتیک برقی ، شیر پنوماتیک دستی ،شیر تحریک بادی پنوماتیک ،شیر انگل ولو  ،شیر اکچویتور پنوماتیک،شیر پنوماتیک بین راهی، شیر پنوماتیک بوش، شیر پروانه ای پنوماتیک ، شیر پنوماتیک تدریجی، شیر پنوماتیک توپی، شیر تنظیم فشار پنوماتیک، شیر پنوماتیک جک،شیر پدالی پنوماتیک ، شیرهای پر مصرف این صنعت میباشند. 

شیر پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک 

شیر های برقی پنوماتیک در فرمان های مختلف مانند شیر پنوماتیکی 5/3 ، شیر پنوماتیکی 5/2، شیر پنوماتیکی 2/2 ، شیر پنوماتیکی 3/2 و در مارکهای مختلف مانند شیر پنوماتیک فستو ، شیر پنوماتیک بادران ، شیر برقی پنوماتیک ایرتک ، شیر پنوماتیک پارس ، شیر پنوماتیک ترک، نمایندگی شیر پنوماتیک lmc موجود میباشد . 

نمایندگی شیر پنوماتیک lmc

شیر پنوماتیک

شیر آب پنوماتیک و شیر پنوماتیک بخار که شیر پنوماتیک 2/2 هستند هم با مناسیترین قیمت در صباصنعت موجود میباشند . برای تهیه شیر پنوماتیکی با شماره های 09124433585 و 02136612014 تماس بگیرید .